Wygrajinternet.pl

Polytika prywatnosci

Polytika prywatnosci

wgrajinternet.pl – polytika prywatnosci

Dane zgodnie z § 5 TMG

Informacje zgodnie z § 5 Ustawy o korzystaniu z usług telemedialnych w wersji z dnia 26.02.2007

Strona wygrajinternet.pl i inne usługi są prowadzone przez

Jardim Quisisana
R. Haiti, 124 – ,
Poços de Caldas – MG,
37701-241, Brazylia

E-mail: wygrajinternet@gmail.com

Odpowiedzialność za treść zgodnie z § 55 ust. 2 RStV

Jardim Quisisana
R. Haiti, 124 – ,
Poços de Caldas – MG,
37701-241, Brazylia

E-mail: jardim.quis[at]gmail.com

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska oferuje platformę do rozstrzygania sporów online (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się powyżej w stopce redakcyjnej.

Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi uczestniczyć w procedurach rozstrzygania sporów przed organem arbitrażowym dla konsumentów.

Odpowiedzialność za treści

Jako dostawca usług jesteśmy odpowiedzialni zgodnie z § 7 ust.1 TMG za własne treści na tych stronach zgodnie z ogólnymi prawami. Zgodnie z §§ 8 do 10 TMG jako dostawca usług nie jesteśmy jednak zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji zewnętrznych ani do poszukiwania okoliczności wskazujących na nielegalną działalność.

Zobowiązania do usuwania lub blokowania korzystania z informacji zgodnie z ogólnymi przepisami prawa pozostają nienaruszone. Odpowiedzialność w tym zakresie jest jednak możliwa dopiero od momentu uzyskania wiedzy o konkretnym naruszeniu prawa. Po powiadomieniu o takich naruszeniach treść zostanie niezwłocznie usunięta.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treści stron, do których prowadzą linki, zawsze odpowiedzialny jest odpowiedni dostawca lub operator stron. Sprawdzono strony pod kątem możliwych naruszeń prawa w momencie linkowania. Nielegalne treści nie były rozpoznawalne w momencie linkowania.

Stała kontrola treści stron, do których prowadzą linki, nie jest jednak rozsądna bez konkretnych dowodów naruszenia prawa. Po powiadomieniu o naruszeniach takie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

Prawo autorskie

Treści i prace stworzone przez operatorów stron na tych stronach podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Duplikacja, edycja, dystrybucja i każdy rodzaj wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymagają pisemnej zgody odpowiedniego autora lub twórcy. Pobrania i kopie tej strony są dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

O ile treści na tej stronie nie zostały stworzone przez operatora, prawa autorskie osób trzecich są przestrzegane. W szczególności treści osób trzecich są oznaczone jako takie. Jeśli jednak zostaniesz świadomy naruszenia praw autorskich, prosimy o informację. Po powiadomieniu o naruszeniach takie treści zostaną niezwłocznie usunięte.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

1. Zawartość oferty online
Autor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia o odszkodowanie wobec autora dotyczące szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez korzystanie lub niekorzystanie z oferowanych informacji lub przez korzystanie z niekompletnych lub nieprawidłowych informacji są zasadniczo wykluczone, o ile nie udowodniono, że autor działał umyślnie lub był rażąco niedbały.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niezobowiązujące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia lub do czasowego lub trwałego zaprzestania publikacji.

2. Odniesienia i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do stron internetowych osób trzecich („linki”), które leżą poza zakresem odpowiedzialności autora, zobowiązanie do odpowiedzialności wchodziłoby w życie wyłącznie w przypadku, gdyby autor był świadomy treści i byłoby technicznie możliwe i rozsądne, aby zapobiec korzystaniu w przypadku nielegalnych treści.

Autor wyraźnie oświadcza, że w momencie linkowania nie było widocznych żadnych nielegalnych treści na stronach do linkowania. Autor nie ma wpływu na aktualną i przyszłą konstrukcję, treści lub autorstwo połączonych stron. Dlatego niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich połączonych stron, które zostały zmienione po linkowaniu. To oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odniesień ustawionych w ramach własnej oferty internetowej, a także wpisów osób trzecich w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych założonych przez autora. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści oraz za szkody wynikające z korzystania lub niekorzystania z takich informacji odpowiedzialny jest wyłącznie dostawca strony, do której odnosi się odniesienie, a nie ten, kto tylko odnosi się do odpowiedniej publikacji za pomocą linków.

3. Prawo autorskie i znaki towarowe
Autor stara się przestrzegać praw autorskich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów używanych we wszystkich publikacjach, używać grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów stworzonych przez siebie lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów nieobjętych licencją.

Wszystkie znaki towarowe i znaki handlowe wymienione w ofercie internetowej i ewentualnie chronione przez prawa osób trzecich podlegają bez ograniczeń postanowieniom odpowiedniego obowiązującego prawa znaków towarowych oraz prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie nie prowadzi do wniosku, że znaki towarowe nie są chronione przez prawa osób trzecich!

Prawo autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samego autora pozostaje wyłącznie przy autorze stron. Jakiekolwiek powielanie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez wyraźnej zgody autora.

4. Ochrona danych
Jeśli istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, nazwy, adresy) w ramach oferty internetowej, ujawnienie tych danych przez użytkownika ma miejsce wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie i płatność za wszystkie oferowane usługi jest – o ile jest technicznie możliwe i rozsądne – dozwolone również bez podawania takich danych lub podając dane anonimowe lub pseudonim. Wykorzystanie danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku wydania lub porównywalnych danych, takich jak adresy pocztowe, numery telefonów i faksów oraz adresy e-mail, do przesyłania niezamówionych informacji jest zabronione. Prawne kroki przeciwko nadawcom tak zwanych spamów w przypadku naruszeń tego zakazu są wyraźnie zastrzeżone.

5. Prawna skuteczność tego wyłączenia odpowiedzialności
To wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, z której zostałeś przekierowany. Jeśli części lub poszczególne formułowania tego tekstu nie odpowiadają, już nie odpowiadają lub nie odpowiadają w pełni obowiązującemu prawu, pozostałe części dokumentu pozostają nienaruszone pod względem treści i ważności.

Cookies

Nasza strona używa plików cookies. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.
Polityka prywatności
.